2015-01-26 08:05Pressmeddelande

Bianca Maria Barmen. Ny utställning på Bror Hjorths Hus.

null

Bianca Maria Barmen

Snow Falling Without Telling
7 feb - 23 mars 2015
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Bianca Maria Barmens hemlighetsfulla skulpturer skildrar ofta djur och människor i olika möten. Trots sin relativa litenhet i skala och sitt lågmälda tilltal, eller kanske just därför, har de en spänning och innehållslig laddning. De kan ses som ett slags frusna ögonblicksbilder bortom tiden.

Bianca Maria Barmen (född 1960) är i första hand känd som skulptör och det är huvudsakligen skulpturer som visas i utställningen Snow Falling Without Telling, Ofta innehåller skulpturerna djur och människor i en dialog som spänner över årtusendena och in i samtiden. De kan ses som en slags frusna ögonblicksbilder, där exempelvis en hare växelvis hoppar fram genom ökenlandskap eller frusna snöklädda marker. Skulpturerna, ofta i bemålad gips eller i brons, är lågmälda men tar plats genom sitt stora innehåll.

Bianca Maria Barmen hämtar sin inspiration från såväl äldre egyptisk konst som medeltidsmåleri och samtida nyhetsreportage. De senaste tio åren har hon vistats mycket i Japan och Kambodja och dessa länders bild- och skulpturvärldar har blivit allt viktigare. Skulpturerna är ofta placerade på tillhörande bord eller växer fram ur rektangulära basplattor. Betraktaren får själva fundera över vad som finns under ytan. Titlarna är viktiga och genomtänkta. De återspeglar lugnet och det hemlighetsfulla i skulpturerna. Bianca Maria Barmen intresserar sig för och undersöker den spänning som uppstår mellan figurerna i deras inbördes förhållande till varandra.

Bianca Maria Barmen är född 1960 i Malmö. Hon är utbildad i Köpenhamn och finns representerat i många museisamlingar runt om landet och har gjort flertalet offentliga utsmyckningar.

Pressvisning

Pressvisning torsdag 5 februari kl 13.00. Anmäl dig till Mattias
Enström, marknadsförare, på telefon 018-567032 eller
mattias@brorhjorthshshus.se. Självklart bjuder vi på fika!

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden