2019-05-16 07:47Pressmeddelande

Bortglömd konstnär väcks till liv - Elsa Danson Wåghals på Bror Hjorths Hus

null

ELSA DANSON WÅGHALS

Skulptur och måleri
25 maj - 25 augusti 2019
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Bortglömd konstnär väcks till liv

Under sommaren visar Bror Hjorths Hus en utställning med verk av Elsa Danson Wåghals (1885-1977). Beröringspunkterna med Bror Hjorth är flera, den stora skillnaden att Elsa Danson Wåghals är en av många, inte minst kvinnliga, konstnärer som efter sin död hamnat i oförtjänt glömska. Förhoppningsvis bidrar sommarens utställning i Bror Hjorths Hus till att hennes namn och konst får ny aktualitet.

Pressvisning: Torsdag 23 maj kl 14-16. Kontakta Tomas Järliden, museichef, 018-567034.  

Elsa Danson Wåghals kom, precis som Bror Hjorth, till Paris i början av 1920-talet. Där studerade hon både skulptur och måleri för Antoine Bourdelle och Andre Lhote. I utställningen visas ett antal naturalistiska bronsskulpturer, träskulpturer och landskapsmålningar från Paristiden.

När Elsa Danson Wåghals återvände till Sverige under 1930-talet bosatte hon sig på Lidingö och övergick i hög grad till att skulptera i trä. Hon tog starka intryck av Ossip Zadkine och materialet tilläts vara utgångspunkten och formerna blev ofta enkla och rena. Men det blev också en del måleri, oftast landskap eller porträtt med klara färger och tydlig struktur.

Elsa Danson Wåghals bodde kvar på Lidingö under hela livet och deltog aktivt i det svenska konstlivet, men efter hennes död 1977 föll konstnärskapet snart i glömska. Det är nu dags att väcka det till liv igen..

Vid sin död testamenterade Elsa Danson Wåghals flera hundra verk till Östergötlands museum i Linköping. Det är ett urval av dem som visas i sommarens utställning.

Utställningen öppnar den 25 maj och invigs kl. 13
av Stefan Hammenbeck, konstintendent på Östergötlands museum.

Tips! 25 maj öppnar tre utställningar i Uppsala.
KL. 13 Elsa Danson Wåghals på Bror Hjorths Hus
KL. 14 Anselme Boix-Vives på Uppsala konstmuseum
KL. 15 A Longer Table på Köttinspektionen.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden