2014-11-20 16:28Pressmeddelande

Bror Hjorths Hus vann Barnrättspriset 2014.

null

Bror Hjorths Hus har tilldelats Barnrättspriset 2014.
Vinnaren till priset utses av Barnombudsmannen i Uppsala och Uppsala kommun. Priset delades ut av Sten Bernhardsson, kulturdirektör i Uppsala kommun, i samband med firandet av Barnkonventionens 25-årsjubileum.

Juryns motivering löd:
“Bror Hjorths Hus bjuder in alla barn att ta del av och själva skapa konst utifrån olika teman kopplade till allas lika värde.

Lokalerna och visningarna har anpassats för tillgänglighet för så många som möjligt. Bakom utställningarna finns en välgrundad ideologi om att sänka trösklarna för medverkan.

Särskilt tydligt framkom hur väl museets arbete fungerar då nyanlända ungdomar fick möta Shaun Tans konst, och konsten gav upphov till fina betraktelser kring identitet och att vara ny i ett land”

Barnrättspriset delades i år ut till en kulturverksamhet. Nominerade var även Bananteatern och Uppsala Stadsteaters barn- och ungdomsprojekt.

Maria Malmberg Wallin, museilektor i Bror Hjorths Hus, tog emot det lysande vandringspriset vid en prisutdelning på Uppsala Stadsteater i sambarnd med firandet av Barnkonventionens 25-årsjubileum. Hon tackade alla de pedagoger som arbetar och arbetat i museet. Särskilt tackade hon dem som på 1970-talet startade museets konstpedagogiska verksamheten och vars tankar om kreativitet, delaktighet, allas lika värde och barns rättigheter fortfarande genomsyrar verksamheten.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden