2012-10-12 08:29Pressmeddelande

Cecilia Hultman - Årets teckningsstipendiat på Bror Hjorths Hus

null

Cecilia Hultman - Årets teckningsstipendiat på Bror Hjorths Hus

Cecilia Hultman
Den räta linjen och alltings samtidiga lutning
Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2012
20 oktober – 11 november 2012

Välkommen till årets stipendiatutställning av och med Cecilia Hultman från Konstfack. Utställningen består av såväl teckning som ljud-/textverk med utgångspunkt i definitionen av jorden som en “stenplanet” i 23,4° lutning och tecknandet som ett metaforiskt sätt att förhålla sig till den.

Cecilia Hultmans arbeten tar sin utgångspunkt i en blandning av konceptuella idéer och friare associationer. Hennes teckningar kännetecknas av en imponerande exakthet och koncentration. Presentationen av verken förstärker ofta tecknandets tidskrävande process, närvaro och fysiska intimitet.

”För mig är tecknandet ett sätt att närma mig fenomen och företeelser på ett koncentrerat och tankemässigt plan. En metod som tillåter en förening av associationens friare spår och vetenskaplighetens samlande och ordnande.” (Cecilia Hultman).

Cecilia Hultman är född 1985 i Sundsvall. Hon utbildar sig vid Konstfack i Stockholm, där hon gått ut fjärde året.   


Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med sitt stipendium vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som enastående tecknare och som professor i ämnet på Konstakademien 1949-59. Stipendiet har delats ut sedan 1992. Stipendiesumman är 15.000 kronor.

Pressbilder: http://www.brorhjorthshus.se/press

Konstnärens hemsida: http://www.ceciliahultman.se

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden