2014-08-27 14:17Pressmeddelande

Emelie Sandström - teckningsstipendiat tecknar i trans

null

EMELIE SANDSTRÖM

FÖRNIMMELSENS PORTAR

BROR HJORTHFÖRENINGENS TECKNINGSSTIPENDIAT 2014
6 SEPTEMBER – 5 OKTOBER 2014

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Pressvisning torsdag 4 september kl 13–15.

Dubbelvikt över papperet använder Emelie Sandström teckningen som ett verktyg för att försätta sig i ett meditativt tillstånd där verklighetens gränser löses upp. Samtidigt är teckningen möjligheten att dokumentera eller översätta transens upplevelser.

“Tecknandet är lättillgängligt och till skillnad från andra former av visuell kommunikation så känns det instinktivt och kan därför, via mig, äntra det fysiska rummet med minsta möjliga förorening.[...]
I utställningen Förnimmelsens portar har jag låtit teckningen bli bron mellan två verkligheter, den ena synlig och den andra gömd, men båda lika sanna.”  - Emelie Sandström

Emelie Sandström är född 1986 i Stockholm. Hon går Masterprogrammet på Konsthögskolan i Malmö.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med sitt stipendium vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som enastående tecknare och som professor i ämnet på Konstakademien 1949-59. Stipendiet har delats ut sedan 1992. Sedan 2012 delas det ut vartannat år, tidigare var det varje år. Stipendiesumman är 25.000 kronor.

Emelie Sandströms utställning pågår till och med 5 oktober.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden