2014-09-18 09:10Pressmeddelande

Flustret hittar hem till Bror Hjorth

null

Flustret hittar hem till Bror Hjorth

Bror Hjorths stora målning deponeras i Bror Hjorths Hus


Bror Hjorths Hus samling får ett verkligt fint tillskott i målningen Flustret från 1942. Verket såldes på Stockholms Auktionsverk under våren och deponeras nu i museet av de nya ägarna.

 – Efter många års bortavaro är nu målningen tillbaka i Uppsala. Det är verkligen roligt att kunna få visa denna fina målning med ett så typiskt Uppsalamotiv som Flustret, en plats som många Uppsalabor har en relation till, säger Tomas Järliden, museichef på Bror Hjorths Hus.  


Bror Hjorth, Flustret, 1942

Vid ett bord på uteserveringen Flustret i Uppsala sitter konstnären själv, ensam med ett glas vin. Hans blick är intensivt stirrande genom de runda glasögonen. I förgrunden delar en studentska i blå klänning och en elegant dam bord. Bredvid sitter ett ungt par. Musikpaviljongen med en trio på scenen skapar en festlig fond. Det är försomrigt uppsluppet. Tillsammans med Bror Hjorths egenhändigt skurna ram är målningen utpräglat dekorativ.
Av det pågående världskriget märks inget.

Bror Hjorth fick sitt försäljningsmässiga genombrott på 1940-talet, och då framför allt som målare. Under decenniet tillkommer bl a  målningarna Flustret, Kafferep vid Långsjön och Mästaren hyllas tillsammans med flera verk med modellen Margit. I många verk inkluderade Bror Hjorth sig själv, precis som i Flustret. Man kan se honom som ett sanningsvittne, en garant för motivets riktighet, men också som en bildlig signatur.


För mer info kontakta Bror Hjorths Hus museichef Tomas Järliden 018-567034.


Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden