2012-11-16 08:20Pressmeddelande

Folke Truedsson - en sökare i den abstrakta formen

null

Folke Truedsson
Skulptur och teckning
24 nov - 20 jan 2013
Bror Hjorths Hus, Uppsala

En sökare i den abstrakta formen
Kristianstadbördige Folke Truedsson (1913-1989) var en sökare inom måleri och skulptur. I hans mestadels abstrakta verk finns ett existentiellt sökande som ibland tangerar det religiösa. Truedsson prövade sig fram genom olika former, hela tiden med en önskan att formerna skulle skapa en atmosfär som påverkar människan. Detta sökande efter de immateriella värdena drev honom hela tiden framåt. Trots att han arbetade i tunga material, brons, marmor och sten ger den färdiga skulpturen ofta ett lätt, nästan svävande, intryck. Det är framför allt som skulptör han gjort sig mest bekant. Utställningen visar skulpturer och teckningar.

Folke Truedsson var kurskamrat med bl a Arne Jones och Liss Eriksson på Konstakademien under första hälften av 1940-talet. Tiden efter konstakademien en tid av sökande främst genom teckning och måleri. Mot slutet av 1950-talet började Truedsson föra över sina former till skulptur. Utställningsdebuten skedde 1957. 1962 vann han tävlingen om utsmyckningen i Radiohuset i Stockholm med reliefen ”Pelarsal”, som i sin monumentala storlek mäter över 100 m2. Detta ledde till fler stora uppdrag och Truedssons skulturer finns idag på ett 50-tal platser i det offentliga rummet och på museer i Sverige.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Truedssons skulpturala verk som fokus, belysta av ett antal av de nyss nämnda teckningarna. Ställda bredvid varandra kan man tydligt se kopplingen mellan det två- och tredimensionella verket.  

Pressvisning: Onsdag-torsdag 21-22 november.
Ring och boka tid!  Tomas Järliden, museichef, 018-567034.

Vernissage: Lördag 24 november kl 14
Utställningen invigs av Stefan Hammenbeck, konstchef på Östergötlands museum.

Pressbilder: http://www.brorhjorthshus.se/press

Läs mer: http://www.folketruedsson.ch

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden