2012-11-19 08:20Pressmeddelande

Framtidens konstpedagogik - årets konstpedagog utsedd

ÅRETS KONSTPEDAGOGSTIPENDIAT

Bror Hjorthföreningens resestipendium till en aktiv och intiativrik konstpedagog har 2012 tilldelats Helen Karlsson, projektledare för konstpedagogiska frågor och metoder på Kulturhuset i Stockholm.

Kulturhuset i Stockholm har årligen en stor mängd besökare och Helens Karlssons konstpedagogiska arbete syftar till att få besökaren att stanna längre och framför allt får ut mer av sitt besök. Hon frågar sig vilka verktyg besökarna behöver för att kunna ta del av utställ-ningen på egen hand? I sitt arbete fokuserar hon på ungdomar och vuxna med svenska som andraspråk och på seniorer.

Helen Karlssons arbete med pedagogiska ingångar för vuxna och hennes intresse för livslångt lärande och det meningsfulla konsthallsbesöket gör henne till en värdig och intressant mottagare av Bror Hjorthföreningens resestipendium.

Helen Karlsson har rest till Berlin och München och besökt bland annat Martin Gropius Bau och Haus der Kulturen der Welt.

Måndag 26 november kl 14-16 berättar Helen Karlsson om sitt eget konstpedagogiska arbete och sina intryck från stipendieresan. Seminariet är kostnadsfritt. Museet bjuder på fika. Föranmälan.

Bror Hjorthföreningens stipendium är ett resestipendium på 15.000kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar. Stipendiet har tidigare tilldelats: Åsa Mårtensson, Haninge konsthall och Marika Bogren, Nationalmuseum (2009), Anna Stina Ulfström (2010),samt Karin Johansson, Malmö Konsthall (2011)

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden