2014-11-03 08:34Pressmeddelande

Framtidens konstpedagogik - Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat utsedd

null

ÅRETS KONSTPEDAGOGSTIPENDIAT
Elin Magnusson konstpedagog på Wanås konst, är Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendiat 2014. På seminariet Framidens konstpedagogik i Bror Hjorths Hus berättar hon om sitt arbete på Wanås konst, samt sina erfarenheter från den stipendieresan hon gjorde till London under sommaren.

Framtidens konstpedagogik
ELIN MAGNUSSON
Måndag 10 november kl 14-16
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Wanås konst är en skulpturpark i Östra Göinge kommun i Skåne som visar internationell samtidskonst med inriktning på platsspecifika installationer. Varje år deltar över 5000 barn i den konstpedagogiska verksamheten.

Elin Magnussons konstpedagogiska vision är att alla oavsett bakgrund, förkunskaper eller kapacitet ska få tillgång till konsten på Wanås. Hon har bl a varit projektledare för “X-large”, ett projekt med inriktning på tillgänglighet såväl för personer med funktionsnedsättningar som kulturovana. “Konstprat” är en innovativ audioguide där andra röster än experter ger sin syn på konstverken. Just nu är hon särskilt intresserad av mötet mellan dans och skulptur. Under sommaren har Wanås visat konstnären Rachel Tess projekt ”Dance me, Souvernir”, ett rum för dans med workshops för barn och unga. Wanås barnboksprojekt är ytterligare en verksamhet som Elin Magnusson är inblandad i.

Elin Magnussons stipendieresa gick till London där hon besökte Whitechaple Gallery för att se hur de arbetar med språk i tillgängliggörandet av konsten. Hon har också träffat organisationen First Story som anlitar hyllade författare för att arrangerar skrivarworkshops i särskilt utsatta skolor i England. Slutligen har hon också besökt Big Dance, Englands största dansfestival och Siobhan Davies Dance, ett center för undersökande av samtida konstarter som jobbar pedagogiskt med dans och konst.

Bror Hjorthföreningens konstpedagogstipendium är ett resestipendium på 15.000kr som efter ansökan ges till en aktiv och initiativrik konstpedagog vid någon av Sveriges museer eller konsthallar.

Stipendiet har tidigare tilldelats: Åsa Mårtensson, Haninge konsthall och Marika Bogren, Nationalmuseum (2009), Anna Stina Ulfström (2010),Karin Johansson, Malmö Konsthall (2011), Helen Karlsson, Kulturhuset Sthlm (2012), samt Emily Fahlén, Tensta konsthall (2013).

Seminariet "Framtidens konstpedagogik" är gratis. Anmälan till maria[at]brorhjorthshus.se eller telefon 018-567030 senast 7 november.


Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden