2011-10-04 16:29Pressmeddelande

Från Visdomens Brunn - Chaplin

null

"En introduktion till Chaplin

och musikanvändning på svenska biografer under 1910-1920-talet.”

Christopher Natzén, fil dr i filmvetenskap

Torsdag 13 oktober kl 19 i Bror Hjorths Hus.


Föredragsserien “Från Visdomens brunn” utgår från Bror Hjorths konstverk Visdomens brunn (1933). Idén till verket hämtade han från medeltidens dopfuntar. Verket lämnades in som ett förslag tilll monument för en skola på Söder i Stockholm. Idén hämtade han från medeltidens dopfuntar. Ytorna framställer i lågrelief framstående personer i mänsklighetens historia. Som hörnfigurer satte han fyra särskilt utvalda personer, i friskulptur och i större format: Chaplin, Jesus, Gandhi och Nietzsche. Det var personer som Bror Hjorth beundrade mycket. Förslaget uppskattades inte av juryn och Bror Hjorth valde därför att ge verket en altenativ titel, Den misslyckade dopfunten. Verket finns idag gjutet i brons på Olof Palmes torg i Södertälje.

Christopher Natzén, fil dr i filmvetenskap, jobbar på Kungliga bibliotekets forskningsavdelning med inriktning mot ljud- och musikanvändning inom olika medier. I september 2010 disputerade Christopher med avhandlingen The Coming of Sound Film in Sweden: New and Old Technologies. Med hjälp av ett rikt empiriskt material belyser avhandlingen övergången till ljudfilmen i Sverige.

Kommande föredrag i föredragsserien:

Torsdag 10 november kl 19 - Cecilia Wassén, religionsvetare, talar om människan Jesus

Våren 2012 - om Gandhi

Våren 2012 - om Nietzsche

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden