2012-01-30 13:01Pressmeddelande

Från Visdomens brunn - Gandhi

null

Från Visdomens brunn - GANDHI
Torsdag 9 februari kl 19

Heinz Werner Wessler
gästprofessor i indologi

Mahatma Gandhi and India: Changing Images
from Colonialism to the Age of the Fight Against Terrorism.

OBS! Föredraget hålls på engelska

Indien uppfattar sig själv och ses utifrån som en stat med snabb modernisering och som ett land som vet hur man drar nytta av kommunikationens, ekonomins och kunskapens globalisering.
Mahatma Gandhis fräna kritik av industrialiseringen, hans andligt motiverad antikoloniala motstånd och hans personliga askes kan idag verka vara föråldrad. Trots Mahatma har inspirerat politiska aktivister över hela världen, från Martin Luther King till Lech Walesa och Nelson Mandela, är intrycket av honom blandat i han ursprungsland. Han har ofta kritiserats för att blanda religion och politik, för att främja en svag version av den hinduiska religionen och för sin romantiska bilder av det indiska bylivet.
Vilken betydelse har Mahatmas teori och praktik av aktivt icke-våld idag?

Heinz Werner Wessler (född 1962) är gästprofessor för indologi vid Institutionen för lingvistik och filologi (Universitet Uppsala).
Wessler har bland annat intresserat sig för och gett ut böcker om modern hindilitteratur, daliternas kulturell frigörelse och religion och politik i dagens Indien.

Föredragsserien “Från Visdomens brunn” utgår från Bror Hjorths konstverk Visdomens brunn (1933). Idén till verket hämtade han från medeltidens dopfuntar. Verket lämnades in som ett förslag tilll monument för en skola på Söder i Stockholm. Idén hämtade han från medeltidens dopfuntar. Ytorna framställer i lågrelief framstående personer i mänsklighetens historia. Som hörnfigurer satte han fyra särskilt utvalda personer, i friskulptur och i större format: Chaplin, Jesus, Gandhi och Nietzsche. Det var personer som Bror Hjorth beundrade mycket. Förslaget uppskattades inte av juryn och Bror Hjorth valde därför att ge verket en altenativ titel, Den misslyckade dopfunten.Verket finns idag gjutet i brons på Olof Palmes torg i Södertälje.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden