2014-11-24 08:10Pressmeddelande

Helge Linden. Ny utställning på Bror Hjorths Hus

null

Helge Linden
29 nov - 1 feb 2015
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Helge Linden (1897-1961) var under 1940- & 50-talen en av Norrlands mest uppmärksammade målare. Målningarna präglas av stramhet och enkelhet i dov och dämpad färgskala. Tydliga färgfält är ställda mot varandra, ofta med mörka avgränsande konturer. Motiven är enkla och vardagliga, hämtade från det norrländska landskapet.Utställningen har Lindens senare måleri som tyngdpunkt.

Helge Linden föddes i Umeå 1897. Efter en kortare tids läkarstudier i Uppsala började Linden 1922 på Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm där han var elev i tre år. 1920-talets andra hälft tillbringade Linden i Europa, främst i Italien och Frankrike. Linden återvände till Stockholm 1930 och debuterade kort därefter. Genombrottet kom med en utställning på Konstnärshuset i Stockholm 1938. Året därpå återvände han till hemstaden Umeå där han sedan var verksam under återstoden av sitt liv.

Västerbottens landskap och människor blev Helge Lindens outtömliga källa till inspiration och motivval. Flera motiv återkommer många gånger: hamnbilder med båtar, snöskottare, cyklister och stilleben. Under 1930-talet började Linden allt mer renodla motiven och utelämna detaljer. Detta formreducerade måleri med tydligt avgränsade färgfält i dova färger och med ett påtagligt stämningsinnehåll kom att bli Helge Lindens märke.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Lindens senare måleri från 1940- och 1950-talen som tyngdpunkt. Verken i utställningen har generöst lånats ut av Västerbottens Museum i Umeå, Stiftelsen Helge Lindens Minne och privata ägare.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden