2012-01-23 15:45Pressmeddelande

Henrik Allert gestaltningar i lera på Bror Hjorths Hus

null

Henrik Allert
Gestaltning i lera
28 januari - 4 mars 2012
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Henrik Allerts säregna motivvärld och arbetsprocess har under hela hans långa karriär varit densamma. Ur lera formar han djur, masker, varelser och gestalter med variation i uttryck, glasyrer, storlekar och lersorter. Hans arbeten är gåtfulla och komplexa.

Ett återkommande motiv i Allerts konstnärskap är ansikten. Ibland tar dessa formen av masker, som kan ha helt mänskliga drag, men de kan också ha gestaltats med djuriska drag eller en blandning av båda. Vissa är formade till lyssnare, andra till betraktare. Alla har de sitt unikt egna uttryck i leran och glasyren.

Utställningen gör nedslag i valda delar av Allert produktion. Främst visas keramiska skulpturer, men även några exempel på verk i brons och glas finns med.    

Henrik Allert (född 1937) växte upp på en liten bondgård i Västergötland, med djur och natur och dess livs-kraft och förgänglighet tätt inpå. Sina första skulturer formade han i leran från gården. Han utbildade sig på Slöjdföreningens skola i Göteborg och har sedan början av 1970-talet haft många utställningar i Sverige och internationellt. Hans arbeten finns på flera platser i det offentliga rummet, på museer och i privata samlingar.

Utställningen invigs lördag 28 januari kl 14 av Beate Sydhoff, konstkritiker och författare.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden