2016-05-23 10:52Pressmeddelande

HJORTH. ELDH. MILLES. Tre skulptörer från Uppland

null

De tre skulptörerna Bror Hjorth (1894 –1968), Carl Eldh (1873–1954) och Carl Milles (1875–1955) härstammar alla från Uppland. Årets gemensamma sommarutställning på Bror Hjorths Hus och Uppsala konstmuseum sammanför de tre välkända konstnärerna. Det unika mötet mellan deras verk visar hur de inspirerades av gemensamma förebilder och den tidiga modernismen.

Utställningen Hjorth. Eldh. Milles. Tre skulptörer från Uppland visas på Bror Hjorths Hus och Uppsala konstmuseum och är ett samarbete mellan museerna.

Årets gemensamma sommarutställning på Bror Hjorths Hus och Uppsala konstmuseum sammanför de tre konstnärsskapen och analyserar dem med dagens metoder. Alla tre var verksamma under i stort sett samma tid, och tillbringade flera av sina ungdomsår i Paris, men har trots det ett formspråk som markant skiljer sig åt. De har en etablerad ställning i konsthistorien och deras hem och ateljéer har blivit museum; Bror Hjorths Hus, Carl Eldhs Ateljémuseum och Millesgården.

De jämngamla Eldh och Milles var influerade av realismen och sökte i sin konst ett verklighetsnära uttryck och ett friare förhållningssätt till motiven. Carl Milles skulpturer strävar uppåt och bort medan Carl Eldh söker det jordnära, det innerliga. Bror Hjorth var tjugo år yngre än sina konstnärskolleger och tog intryck av konstnären Paul Gauguin och den s.k. primitivismen. Den gemensamma förebilden för samtliga tre var den franske skulptören Auguste Rodin (1840-1917) som skickligt kunde fånga kroppars tyngd, kraft och volym.

I den del av utställningen som visas på Bror Hjorths Hus under perioden 28 maj -28 augusti har de tre skulptörerna samlats kring temat Kroppen, om ideal, kamp och kärlek . Deras gestaltningar röjer här vitt skilda idéer om god form i flera avseenden, och då vi som betraktare bjuds in att ta del av detta konsthistoriens kanske mest frekvent återkommande motiv – den nakna människokroppen – problematiseras även vår egen tids föreställningar om kropp och kärlek.

Utställningen på konstmuseet utgår från några centrala verk i Uppsalas offentliga miljö. Oavsett om intentionerna bakom offentliga konstverk varit att pryda och försköna eller att överraska och väcka känslor, tillför konstverk alltid energi till det offentliga rummet. Bror Hjorths ”Näckens polska” utanför Resecentrum, Carl Eldhs ”Carl von Linné” i Linnéträdgården och Carl Milles ”Sten Sturemonument” som avtecknar sig mot trädtopparna på Kronåsen, har vid tillkomsten väckt debatt. Idag framstår de som betydelsefulla landmärken i vår stad. Andra teman i utställningen jämför uttryck och innehåll, analyserar skillnader och likheter i skulptörernas sätt att bearbeta och levandegöra materialet. Utställningen speglar också det tidiga 1900-talets manliga kulturprofiler, författare, konstnärer, tonsättare och bemärkta personligheter, medan kvinnan vanligtvis återges som inspirerande musa och mytiskt väsen.

Mattias Enström

Marknadsförare

Bror Hjorths Hus

mattias@brorhjorthshus.se

018-560732

Bror Hjorths Hus

Norbyvägen 26

752 39 Uppsala

018-567030

www.brorhjorthshus.se

www.facebook.se/brorhjorthshus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden