2009-09-02 13:21Pressmeddelande

Höstens utställningar 2009

Höstens program (inkl detta pressmeddelande) som pdf: www.brorhjorthshus.se/press program host2009.pdf

Pressbilder finns på: www.brorhjorthshus.se/press.html

12 september - 18 oktober

LITTERART

Uppländska konstnärer tolkar uppländska författares verk

Hur skulle bokillustrationer kunna se ut idag? Tjugonio inbjudna konstnärer från Uppsala och Uppland har valt verk av författare från samma region. Inspirerade av litterära verk och författarskap har konstnärerna skulpterat, målat, tecknat eller gjort videofilmer. Flera av konstnärerna har valt att samarbeta med sin författare. Utställningen LITTERART visas i museets tillbyggnad och trädgård.

Längre pressmeddelande som pdf: www.brorhjorthshus.se/press litterart.pdf

24 oktober - 15 november

Sara Wallgren

I surrender my desire and wonder approaches me

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2009

"Ofta längtar jag efter att se något jag aldrig sett. Jag vill känna något jag aldrig känt. Jag strävar efter att göra teckningar jag aldrig gjort. Med det inte sagt att de inte redan existerar, skapad av någon annan, bara att jag inte sett dem."

Sara Wallgren (född 1981) går femte och sista året på konsthögskolan i Malmö. Med sitt årliga stipendium vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra goda tecknare och lyfta fram teckningen som självständig konstart.

Utställningen produceras i samarbete med Bror Hjorthföreningen

5 december - 31 januari 2010

Elli Hemberg

Elli Hemberg (1896-1994) gick 1918-1922 i Carl Wilhelmsons målarskola i Stockholm. Efter debuten på 1920-talet renodlade hon ett stämningsfullt "ljusmåleri", ofta i en dämpad färgskala. I början av 1950-talet skiftade uttrycket. Vänskapen med Otto G. Carlsund och upptäckten av den s k dynamiska symmetrin ledde Elli Hemberg mot ett abstrakt formspråk i tre dimensioner. I den dynamiska symmetrin fann hon ett proportionssystem som sedan kom att genomsyra hennes konstnärskap. Under 1970- och 1980-talen väckte Elli Hemberg uppmärksamhet med sina arkitektoniska skulpturprojekt. Dessa utgör grunden för utställningen, men valda delar av konstnärens œvre visas. Med sin fenomenala rytm- och färgkänsla är Elli Hembergs konstnärskap värt att upptäcka och återse.

Norbyvägen 26 752 39 Uppsala 018-567030

www.brorhjorthshus.se

 


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden