2008-09-04 15:19Pressmeddelande

Höstens utställningar i Bror Hjorths Hus

Höstens utställningar 2008

Pressbilder: www.brorhjorthshus.se/press.html

Pressmeddelandet som pdf: www.brorhjorthshus.se/press hostprog 2008.pf

 

13 september - 5 oktober

Hertha Hanson - I natt korsar vi gränsen

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2008

"Det har redan börjat. Döden lever i oss. Håret faller av. Huden flagnar för att återskapas, men långsammare och långsammare och till slut inte alls. Det pågår en kamp kring gränsen för varje föremål." (Hertha Hanson, 2008)

Hertha Hanson (född 1980 i Lund) går femte och sista året på konsthögskolan i Malmö. Med sitt årliga stipendium vill Bror Hjorthföreningen uppmuntra goda tecknare och lyfta fram teckningen som självständig konstart.

Utställningen är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen.

11 oktober - 16 november

Lea Ahmed Jussilainen och Yasmine Ekman Munir - Lyckan kommer, lyckan går...

Lea Ahmed Jussilainens och Yasmine Ekman Munirs konst ställer frågor om betydelsen av familjeförhållanden, identitet och etnicitet. De ser lyckan som ett centralt begrepp i samhället som ständigt påverkar oss i positiva och negativa riktningar, beroende på vilken fas i livet man befinner sig. Lea och Yasmine har båda känt ett utanförskap med fäder från Pakistan respektive Indien. Om barndom och familjeliv, om sorg och om glädje, som att bli mamma vid nästan fyllda 46 år, berättar de i måleri, grafik och video.

22 november - 25 januari

Sten Kauppi - Ett lejon i den textila konsten

Sten Kauppi (1922-2002) var en förnyare och vägbrytare inom svensk textilkonst. Han utbildades på Konstfackskolan och på Konstindustriskolan i Göteborg. Under flera år hemlighöll han att han broderade men väckte stor uppmärksamhet med sina broderier på debututställningen 1951. Han kontaktade 1952 Edna Martin på Handarbetets vänner och ett mångårigt samarbete inleddes. I utställningen visas broderier och vävar, varav många ingår i de samlingar som livskamraten Björn Lundberg nyligen donerat till Nationalmuseum och Röhsska museet.

Norbyvägen 26 752 39 Uppsala 018-567030

www.brorhjorthshus.se


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden