2012-05-30 09:05Pressmeddelande

Kafferep med Bror Hjorth i utställningen Bilder av Bror

null

Bilder av Bror
av och med Bror Hjorth
13 juni - 26 augusti 2012
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Bilder av Bror visar konstverk där Bror Hjorth på ett eller annat sätt är del av motivet. Verken spänner över hela Bror Hjorths konstnärsliv, från de första trevande stegen till den sena konsten. Utställningen undersöker Bror Hjorths framställning av sig själv och försöker fånga och problematisera det livsbejakande i hans motiv och lyfta fram det medvetna formarbetet i bildernas uppbyggnad.  

Liksom många andra konstnärer har Bror Hjorth använt sig själv som modell, ibland för rena självporträtt och ibland i mer dold form. Påfallande ofta inkluderar han sig själv i verk som avbildar andra personer eller berättelser. I den stora skulpturen Näckens polska (1967) i Uppsala är det konstnären själv som står modell för näcken. Mannen i målningen Rytmisk grupp (1959) är även det Bror Hjorth, men idealiserad, ung och vital.

Målningen Kafferepet (1940) är en av det svenska 1900-talets konsthistoriska ikoner och tveklöst Bror Hjorths mest ryktbara målning. Tore Wretman hängde den i Operakällarens foajé, där den sågs av många hungriga och festglada besökare. Målningen ingår numera i en annan privat konstsamling, men kan under sommaren ses på Bror Hjorths Hus. Kafferepet är en minnesbild från en svunnen tid och en sinnebild av svensk idyll. I målningen bär Bror Hjorth en signalröd skjorta, som drar blicken till sig, och visar sig i sina karaktäristiska runda glasögon, sin tvärklippta lugg, basker och fluga – så framställer sig konstnären.

Även om en bild i någon mån alltid rymmer något av upphovsmannen går det inte att sätta likhetstecken mellan konstnären och hans eller hennes verk. Bror Hjorths konst kan vid en hastig blick se ut att vara gjord av en bekymmerslös konstnär med en flödande kreativitet. I sina framställningar av sig själv, både i bild och text, framhäver Bror Hjorth gärna det bondska, det enkla och grova. Men de texter som beskriver Bror Hjorth och hans konstnärliga process lyfter fram en annan sida. Under ytan döljer sig en beläst och känslig person. Och fram träder bilden av en tvivlande, tungsint och starkt självkritisk konstnär.

Utställningen i Bror Hjorths Hus visar konstverk som lånats in från ett flertal museer och privata långivare. Det kompletteras med verk ut museet egen samling.

Bilder av Bror produceras av Bror Hjorths Hus och kommer i något förändrad form att gå vidare till Västerås konstmuseum (8 september – 4 november) och Hallands konstmuseum i Halmstad (18 november – 3 mars 2013). Kafferepet visas bara på Bror Hjorths Hus. 

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden