2013-11-25 08:40Pressmeddelande

Karin Parrow - Koloristen, på Bror Hjorths Hus

null

Karin Parrow - Koloristen
Bror Hjorths Hus, Uppsala 30/11-26/1 2014

Karin Parrow (1900-1984) utbildade sig för Tor Bjurström på Valand i Göteborg på 1920-talet och ställde ut regelbundet med sina studiekamrater. I den kretsen fanns Ivan Ivarson, Inge Schiöler, Åke Göransson och Ragnar Sandberg, det vill säga de konstnärer som oftast förknippas med den sk Göteborgskolorismen. Gemensamt för de nyss uppräknade konstnärerna är att de samtliga är män. Deras kvinnliga kollegor har hittills lämnats utanför konsthistorieskrivningen.

Karin Parrow föddes på ön Vinga utanför Göteborg. I skaran på tretton barn fanns bland andra Evert (född 1890) och Märta (född 1888). I konstnärliga sammanhang valde Karin Parrow att inte dra nytta av sitt flicknamn Taube eller släktskapet med sin berömde bror.

För Karin Parrow, liksom för de andra Göteborgskoloristerna, var färgen det främsta uttrycksmedlet Måleriet skulle fånga och förmedla både syn-, doft- och känselintryck. I hennes målningar förenade hon det hon faktiskt såg med det hon visste om motivet. Perspektivregler åsidosattes till förmån för uttryck och bildens helhetsverkan. Färgen användes till att beskriva ett sinnestillstånd snarare än till att berätta, beskriva eller särskilja. 

Med oförminskad styrka målade Karin Parrow ända fram till sin död. Utställningen på Bror Hjorths Hus spänner över hela hennes karriär.   

Karin Parrow var högst delaktig i utvecklingen av det västsvenska färgmåleriet. Hon stod mitt i det. Men Parrows måleri har ofta setts som efterföljande till Ivan Ivarson och Ragnar Sandberg, trots att influenserna i lika hög utsträckning kan ha gått i motsatt riktning. Kanske är det dags att revidera konsthistorien?

Bedöm själv!


Pressvisning

Torsdag-fredag 28-29 november. Ring eller mejla och boka tid!
Mattias Enström, vik. museichef, 018-567034

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden