2014-02-04 14:27Pressmeddelande

Klara Kristalova ställer ut på Bror Hjorths Hus

null

Klara Kristalova

8 feb - 23 mars

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Klara Kristalovas skulpturer, målningar och teckningar befolkas av gestalter som balanserar mellan barndom och vuxenhet. De rör sig i ett gränsland som präglas av mörk humor och bär ofta både mänskliga och djuriska drag.

För tjugo år sedan tilldelades Klara Kristalova Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium och fick som konststudent visa sina teckningar i en utställning på Bror Hjorths Hus. Nu återkommer hon som en väletablerad konstnär med många utställningar bakom sig, både i Sverige och utomlands. Teckningen är fortfarande viktig för Klara Kristalova, men idag förknippas hon mest med glaserade keramiska skulpturer.  

Klara Kristalovas konst beskrivs ofta med ord som saga, dröm och fantasi. Själv är hon noga med att poängtera att det inte är avsikten. Inspirationen kommer från djuren och naturen kring hennes hem och ateljé i närheten av Norrtälje.

Händelser och känslor, ofta självupplevda, får gestalt i Kristalovas verk. Osäkerheten inför livets olika skiften intresserar henne: att födas, växa upp, leva och dö. Flickans förändring från barn till kvinna återkommer som tema i flera verk. Likaså motiv som kretsar kring relationer, utanförskap och oro för att inte vara bra nog.

I Klara Kristalovas verk är svärtan alltid närvarande.  – “Utan svart blir det inte bra”, säger hon själv. Allting har en mörk sida, en baksida, något frånvänt. Dag övergår i natt, liv i död.  Det kan tyckas dystert och svårgenomträngligt, men samtidigt strålar Klara Kristalovas verk av värme och äkthet.

Klara Kristalova (född 1967) är en av den svenska samtidskonstens mest uppmärksammade namn. Hon finns representerad i musei- och privatsamlingar över hela världen och är under våren även aktuell med utställningar i New York och  Prag. 


Pressvisning torsdag 6 februari kl 13.00.
Anmäl dig till Mattias Enström, marknadsförare, på telefon 018-567032
eller mattias@brorhjorthshshus.se. Självklart bjuder vi på fika!

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden