2017-02-22 16:55Pressmeddelande

Museichefen kommenterar inbrottet på Bror Hjorths Hus

null

– De stulna målningarna lämnar hål i både historien och i hjärtat, så kommenterar museichef Tomas Järliden inbrottet på Bror Hjorths Hus. Natten den 13 februari drabbades konstnärsmuseet Bror Hjorths Hus av ett inbrott. Tre målningar av Bror Hjorth stals. Två av målningarna föreställer konstnärens andra hustru Margareta. Den tredje, “Dansande flickor”, målade Bror Hjorth på 1920-talet i Paris. Inga andra saker stals eller förstördes vid inbrottet, bortsett från en krossad fönsterruta.

– Vi hoppas såklart att tavlorna snabbt ska komma till rätta, säger museichef Tomas Järliden. De stulna målningarna lämnar hål både i historien och hjärtat. Vi hoppas att alla som sett eller hört något hjälper polisen i sitt arbete med att få tillbaka dem.

– Bror Hjorth är en av 1900-talets främsta svenska konstnärer. Och hans verk är en del av vår konst- och kulturhistoria, särskilt gäller det förstås i Uppsala. Det är i det perspektivet som målningarna har ett stort värde för oss, säger Tomas Järliden. De är delar i berättelsen om Bror Hjorths konstnärskap och hans personliga historia.

– Bror Hjorth är så välkänd att målningarna borde vara omöjliga att sälja på konstmarknaden. Deras eventuella marknadsvärde är också oväsentligt för oss. All konst i museet behandlar vi på samma sätt och är i våra ögon “ovärderlig”, fortsätter Tomas Järliden. Sedan är verken såklart försäkrade, men till vilka belopp är en sak mellan museet och vårt försäkringsbolag.

– Verksamheten, med konstpedagogiska program för skolor och förskolor och öppethållande för allmänheten, fortsätter som vanligt. Vi försöker hålla humöret uppe. Ingen människa kom till skada. Det är det viktigaste av allt.

Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av 1900-talets främsta svenska konstnärer. Han önskade själv att hans verk skulle kunna visas samlade i hemmet på Norbyvägen. Sedan 1978 har huset och konsten varit tillgängligt för allmänheten. Förutom att visa Bror Hjorths egna verk, producerar museet också utställningar med andra konstnärer i en tillbyggnad, och bedriver en omfattande konstpedagogisk verksamhet för skolor och förskolor.

Tomas Järliden
Museichef
018-567034
tomas@brorhjorthshus.se

Bror Hjorths Hus
Norbyvägen 26
752 39 Uppsala
018-567030
www.brorhjorthshus.se 
www.facebook.se/brorhjorthshus 

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden