2018-01-29 07:47Pressmeddelande

Mystik på myren - Sara-Vide Ericson visar nya målningar

null

Sara-Vide Ericson

The Marsh Report
3 feb – 18 mar 2018

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Målningar från myren

Som alltid är upplevelsen en viktig del i Sara-Vide Ericsons konst; att hon själv erfarit varje målning rent fysiskt innan den har tagit form. Tänkt, besökt, dokumenterat och tagit in. Det är så en viktig del av arbetsprocessen ser ut. Det är också därför vi alla kan känna igen oss i en målning av Sara-Vide Ericson. Det blir så mycket mer än en torr rapport från myren. Istället inbjuds du att känna gungflyn.

I utställningen ’The Marsh Report’ är den avbildade människan mindre direkt förekommande än i tidigare serier av målningar, men hotet om hennes närvaro är starkt påtagligt. I målningen ’The Assistant’ speglas himlens höjd i den grå vattenytan samtidigt som vi under ytan skönjer den döda materian och det oändligt fördolda, i vilken det reflekteras en ansiktslös gestalt omgärdad av vibrerande våtmarksväxter. Måleriet blir en fysisk upp-levelse för oss betraktare och vi leds ut på myren.

Det finns många lager i Sara-Vide Ericsons målningar. De känns. De utforskar naturen och vad den står för i det mänskliga psyket, skeenden, samt de reella platserna bakom alla målningar. I ’The Marsh Report’ är skådeplatsen ett myrkomplex som likt en mosaik av kärr och mossar sträcker sig genom skogen i närheten av Sara-Vides ateljé i Hälsingland. Myren, som varken är fast mark eller vatten, med all sin inneboende mystik, ogästvänlighet och otillgänglighet. En skogens katedral, där himlen och jorden står i förbindelse med varandra och som genom dessa målningar kan uppfattas både förförande och bottenlöst farlig.

Utställningen visas i Bror Hjorths Hus 3 februari–18 mars. 

Söndag den 11 februari kl 13 presenterar Sara-Vide Ericson själv sin utställning.

Pressvisning:
Tors 1 feb kl 10-12 i Bror Hjorths Hus.
Anmäl intresse till Tomas Järliden, museichef, på 018-56 70 34 eller tomas@brorhjorthshus.se.

Vernissage:
Lördag 3 februari kl. 14.00
Utställningen invigs av museichef Tomas Järliden i samtal med Sara-Vide Ericson. Öppet kl 12-16.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden