2010-11-30 13:55Pressmeddelande

Ole Hjorth på Bror Hjorths Hus

null

I en unik konsert på Bror Hjorths Hus i Uppsala ges besökarna möjlighet att uppleva ett stycke svensk konst- och musikhistoria när Ole Hjorth, son till konstnären Bror Hjorth tillika riksspelman, spelar och berättar om de olika kända folkmusiker som var en viktig del av Bror Hjorths konstnärliga värld. Ole Hjorth kommer att spela låtar av bland andra Hjort-Anders och Olle falk mitt i den ateljé där många av Bror Hjorths kändaste konstverk kom till.

Bror Hjorth var själv en flitig fiolspelare och kända spelmän från hela sverige var flitiga gäster i det Hjorthska hemmet i Uppsala. Folkmusiken och den svenska folkloristiken spelar en framträdande roll i Bror Hjorths konst. Sonen Ole valde tidigt att satsa på musiken och hade turen att få självaste Hjort-Anders som lärare.

Från Wikipedia:

 

Ole Hjorth, född 1930, spelman och violinist, son till konstnären Bror Hjorth och hade Hjort Anders Olsson som läromästare. Ole Hjorth tog initiativ till folkmusikutbildningen på Kungliga Musikhögskolan, vilket efter en tid ledde till att folkmusiken där fick en egen utbildningslinje - utbildningen syftade främst till att spelmän skulle kunna arbeta som fiollärare vid kommunala musikskolor. Ole Hjorth var under sin tid i Stockholms kommunala musikskola (sedermera kulturskola) pionjär inom klassundervisning i stråk, med förebild i pedagogen Sheila Nelson från London.

Bror Hjorth, född 22 april 1894 i Marma, död 21 maj 1968 i Uppsala, var en svensk konstnär.

Bror Hjorth var son till skogsvaktaren Emil Johanzon och Charlotta Johansdotter. Han är en av Sveriges mest kända skulptörer och målare. Han var lärare i teckning vid Konsthögskolan 19491959, där han hade bland annat Kerstin Kjellberg-Jacobsson som elev. Han bosatte sig efter studietiden i Uppsala. Han uppförde där sitt ateljéhus i Kåbo, Bror Hjorths Hus, som numera är museum. Bror Hjorth erhöll Sergelpriset 1955.

Under några år i början av 1930-talet drev Bror Hjorth tillsammans med Nils Möllerberg en skulpturskola i Stockholm.

Bror Hjorth ligger begravd på kyrkogården i Björklinge.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden