2018-08-24 07:39Pressmeddelande

Rymd och rytm i stipendiatens teckningar

null

LALEH KAZEMI VEISARI
POROUS RED DUST

1 - 30 september

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2018


Rymd och rytm i stipendiatens teckningar

Laleh Kazemi Veisari (född 1983) är Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2018. Hon går andra året på masterprogrammet i fri konst på Konstfack. I sina teckningar har hon bland annat utgått från NASA:s pågående dokumentation av planeten Mars.

“Jag har strävat efter att upptäcka en dimension som kanske dolts, snarare än lyfts fram, i den fotografiska dokumentationen”, förklarar stipendiaten

Laleh Kazemi Veisari har bearbetat fotografierna genom att blända ut landskapen. Kvar blir abstraktioner, märkliga vita tomrum inbäddade i nyanser av svart och grått. Som rytmiska kartor över ett obekant landskap. Teckningarna är ett försök att få syn på något, just genom det man inte kan se.

"Panoramabilderna från Mars väckte frågor hos mig, om vems dessa fantasier och begär om ett liv bortom jorden är? Funderingar kring exploatering, resursutvinning och kolonisering vände min blick tillbaka till jorden själv. Vi har god kunskap om dessa typer av mänsklig aktivitet och vilka konsekvenser det haft för vårt sköra ekosystem, och vad det lett till i form av mänskligt förtryck genom tiderna", säger hon.

Porous Red Dust är Laleh Kazemi Veisaris första separatutställning. I sina teckningar har hon arbetat med distans och dissonans som verktyg för att foga samman och sönderdela strukturer.

Utställningen är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen.

Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare delas ut av Bror Hjorthföreningen till en konstnär på någon av landets fem konsthögskolor. Med stipendiet vill föreningen uppmärksamma teckningen som en egen konstart, samt påminna om Bror Hjorths gärning som tecknare och som professor i ämnet. Stipendiet har delats ut sedan 1992. Stipendiesumman är 25.000 kronor.

PRESSVISNING:
Tors 30 aug kl 13-15 i Bror Hjorths Hus. Anmäl intresse till Tomas Järliden, museichef, på 018-56 70 34 ellertomas@brorhjorthshus.se.

PRESSBILDER:
Museets pressrum på MyNewsDesk. https://www.mynewsdesk.com/se/bror_hjorths_hus eller kontakta
mattias@brorhjorthshus.se.

VERNISSAGE:
Lördag 1 sep kl. 15.00
Efter stipendieutdelningen berättar konstnären själv om sin utställning. Museet öppet kl 12-16.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden