2012-08-18 14:46Pressmeddelande

Sista chansen att se Bror Hjorths målning Kafferepet

null

Målningen Kafferepet (1940) är en av det svenska 1900-talets konsthistoriska ikoner och tveklöst Bror Hjorths mest ryktbara målning. Tore Wretman hängde den i Operakällarens foajé, där den sågs av många hungriga och festglada besökare. Målningen ingår numera i en annan privat konstsamling, men kan under sommaren ses på Bror Hjorths Hus. Kafferepet är en minnesbild från en svunnen tid och en sinnebild av svensk idyll. I målningen bär Bror Hjorth en signalröd skjorta, som drar blicken till sig, och visar sig i sina karaktäristiska runda glasögon, sin tvärklippta lugg, basker och fluga – så framställer sig konstnären.

Utställningen Bilder av Bror visar konstverk av Bror Hjorth (1894-1968) där han på ett eller annat sätt har inkluderat sig själv i motivet. För att nyansera bilden av Bror presenteras några verk av andra konstnärer som avbildar honom.


Bror Hjorths konst kan vid en hastig blick se ut att vara gjord av en bekymmerslös konstnär med en flödande kreativitet. I sina framställningar av sig själv framhäver han gärna det bondska, det enkla och grova. Men de texter som beskriver Bror Hjorth och hans konstnärliga pro-
cess lyfter fram andra sidor. Under ytan döljer sig en be-läst och känslig person, tvivlande och starkt självkritisk.


Utställningen försöker att fånga det livsbejakande i Bror Hjorths motiv och samtidigt fördjupa bilden av konstnären genom att framhålla hans medvetna formarbete.


Konstverken i utställningen spänner över hela Bror Hjorths konstnärsliv. Verken kommer från flera museer, privata långivare och Bror Hjorths Hus egen samling.

Utställningen pågår t o m 26 augusti på Bror Hjorths Hus i Uppsala. Den fortsätter i något förändrad form (utan Kafferepet) till Västerås och Halmstad där den visas under hösten och vintern 2012-2013.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden