2012-10-25 15:18Pressmeddelande

"Teckning, text, tanke" - föredrag av Johan Thurfjell

null

"Teckning, text, tanke"
Johan Thurfjell, konstnär
Söndag 28 oktboer kl 16.15
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Berättandet är den gemensamma nämnaren i många av Johan Thurfjells verk, oavsett om han arbetar med skulptur, teckningar eller texter. Ofta med referenser till en personlig historia, till konsthistorien och till populärkulturella företeelser. En genomgående frågeställning är hur minnet fungerar och förändras och hur berättelser traderas och omformuleras med tiden.

Johan Thurfjell är född 1970. Han bor och arbetar i Stockholm.

Johan Thurfjells föredrag hålls i anslutning till utställningen med Cecilia Hultman, Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2012 (20 oktober - 11 november) på Bror Hjorths Hus i Uppsala.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden