2018-05-21 23:40Pressmeddelande

Torsten Renqvist - med trä som uttrycksmedel

null

Torsten Renqvist

Stora och små fragment
26 maj-26 augusti
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Med trä som uttrycksmedel

Torsten Renqvist (1924-2007) var bildkonstnär och skulptör. Han började med måleri och grafik, men övergav detta i slutet av 1960-talet för att istället arbeta med skulptur. Trä i olika former blev hans huvudsakliga material. Motiven är ofta människor och djur. Inte sällan hämtade han inspiration från äldre konst. Utställningen i Bror Hjorths Hus har sin tyngdpunkt i skulpturen, men innehåller även några exempel i andra tekniker.

För många som känner Torsten Renqvists konstnärskap är han i hög grad förknippad med offentliga uppdrag, bland annat hans rosa elefanter på Södermalm i Stockholm, Elsa Beskow i Djursholm och Hyndan på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Flera av hans skulpturer finns på offentliga myndigheter, universitet, sjukhus och skolor. En av anledningarna till skiftet från måleri och grafik till skulptur var att nå ut till en bredare publik i det offentliga rummet.

Gemensamt för verken i utställningen är att de ofta innehåller, eller består av, oorganiska och organiska former. Ting och föremål har stiliserats och blir abstrakta kompositioner i hans målningar och grafik. I skulpturerna har fragment av trä, bark och brons kombinerats till föreställande motiv igen. Hans träskulpturer är snillrikt sammanfogade utan att dölja skruvar eller pluggar.

Verken i utställningen har i huvudsak lånats ut av Torsten Renqvistsällskapet. Dessutom har Länsmuseet i Gävleborg, Region Uppsala och några privata långivare generöst lånat ut verk.

Pressvisning onsdag 23 maj kl 14-16 med konstnärens dotter Anna-Lena Renqvist. 
Utställningen invigs lördag 26 maj kl 14 av Anna-Lena Renqvist, konstnärens dotter och tf. ordf. i Torsten Renqvistsällskapet. 

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden