2017-11-27 12:47Pressmeddelande

Tyra Lundgren på Bror Hjorths Hus

null

Tyra Lundgren

2 december - 28 januari
Bror Hjorths Hus, Uppsala


Fåglar och människor i relief

Tyra Lundgren (1897-1979) förknippas ofta med fåglar och människor, motiv hon återkom till under hela sitt konstnärskap både i tvådimensionella verk och skulpturer och reliefer. Material, stil och uttryck varierade och i hennes verk finns både naturalistiska och stramare, mer stiliserade former, inte minst i de keramiska relieferna där blanka glaserade ytor spelar mot matta oglaserade.

Utställningen i Bror Hjorths Hus har Tyra Lundgrens keramiska reliefer från 1940-70-talen i fokus, men innehåller också några målningar, teckningar och en textil. Under 1940-talet arbetade Tyra Lundgren på Gustavsbergs porslinsfabrik utanför Stockholm där flera av hennes monumentala reliefer till offentliga miljöer utfördes. Reliefer i mindre format, som de som visas i utställningen, gjorde Tyra Lundgren från slutet av 1940-talet antingen i sin ateljé på Gotland där hon köpt en gård eller i sin ateljé i Stockholm. Hon var under många år knuten till både svenska och internationella keramik- och glasfabriker. Inom många områden var hon en pionjär.

Utställningen i Bror Hjorths Hus är producerad i samarbete med Marika Bogren, intendent på Nationalmuseum och på gång med en doktorsavhandling om Tyra Lundgren, och Gotlands Museum i Visby som äger verken i utställningen samt en stor del av Tyra Lundgrens kvarlåtenskap.

Utställningen invigs av Marika Bogren och Tyra Lundgrens systersondotter Helena Karner, lördagen den 2 december kl 12.30.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden