2013-02-28 14:05Pressmeddelande

Ulla Fries visar skulptur och grafik på hemmaplan

null

Ulla Fries - Skulptur och grafik
9 mars - 14 april

Bror Hjorths Hus, Uppsala.

Ulla Fries (född 1946) är känd som en av landets främsta grafiker. På senare tid har hon också börjat skulptera. Som en röd tråd genom konstnärskapet går precisionen i utförandet och skärpan i iakttagnadet. Med ömsinthet, humor och omsorg frammanar Ulla Fries, med naturen som utgångs-punkt, livets olika stämningar i sina verk.

Utställningen i Bror Hjorths Hus spänner över hela Ulla Fries produktion, men visar inte allt. Därtill är produktionen för stor och lokalen för liten.

Till utställningen finns en nyproducerad katalog med texter av Ulla Fries, Torsten Ekbom och Leif Zern. Olle Granath håller ett föredrag om Ulla Fries i utställningen torsdagen den 21 mars, kl. 19.00.

Ulla Fries är född i Uppsala 1946 och fortfarande bosatt där.
Hon inledde studierna med teoretisk filosofi och började samtidigt på Uppsala universitets Ritsal för att lära sig teckna. Valde snart bort ordet för bilden. Kom så småningom till Gerlesborgsskolan med Peter Dahl som lärare, vilket innebar figurteckning varje dag i ett år, samma ställning i 14 dagar. Kom in på Konstakademien 1970 (Konsthögskolan) där ingen kunde gravera, så hon fick lära sig själv. Därför ser det inte ut som klassiskt kopparstick. Var under 1973 -74 i London på Print Workshop och Slade School of Fine Arts och lärde känna studenter och konstnärer från hela världen. Hon
provade foto och nya grafiska tekniker men ingenting slog kopparstick. Ulla Fries finns representerad i Moderna Museet samling, en rad länsmuseers och flera internationella museisamlingar.


Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden.

Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Se även vår hemsida genom att klicka här.


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden