2007-03-08 13:29Pressmeddelande

UTSTÄLLNING PÅ BROR HJORTHS HUS haka - saga – myt – utsaga

17 mars – 22 april





Konst och saga är på sätt och vis ett och samma, eller delar åtminstone en oöverträffad potential att utmana, mjuka upp och ändra tankebanor och strukturer. Det behövs ingen romantiserande storslagen motivering. Det går lika bra att nöja sig med ett kallt matematiskt faktum – varje ny synvinkel skapar en större helhet.


I utställningen Saga – myt – utsaga har konstnärskollektivet haka sökt utgångspunkt i någonting som liknar det ovanstående. Alla fem konstnärer har gripit tag i ett fragment eller brottstycke av något som, åtminstone på ett personligt plan, kan kopplas till myt, saga eller fantasi.


anna-karin brus visar kollage och oljemåleri som smälter samman och vrider på verkligheten så att betraktaren inte säkert kan säga vad som hör vart. Ibland framstår det målade mer realistiskt än det fotografiska. Myt, verklighet, fiktion och biografi blandas och varje förskjutning skapar en ny berättelse.


natasha dahnberg stöper privata minnen och intryck av miljöer och skapar nya sammanhang. Miljöer och objekt bär alltid dubbla konnotationer. Den dubbla exponeringen tydliggörs genom att bilden består av både pappers backgrund och ovanpåliggande bemålat plexiglas.



I katarina sundkvist zoharis bilder och skulpterade objekt är verkligheten aldrig given. Betraktaren känner igen sig, men vet inte säkert vad som är bekant. På en gång taktilt välkomnande och hotfullt främmande kränger sig den amorfa formen, som en dröm där saker som vi både vill och inte vill kännas vid strömmar upp ur våra sprickor.


agneta forslunds bilder utgår från bekanta miljöer, men där verkligheten förskjuts. Det kända främmandegörs genom att något element avlägsnas. Med små medel skapas en rörelse mot större arketypisering, mot mytens uppkomst.


helena laukkanen har jobbat med den kanske största myten av dem alla – kärleken, inte sällan sagans själva drivkraft. Med tydliga enkla linjer understryks det naiva eller banala i visionen, men också vikten av att från något enkelt kunna formulera något stort.


konstgruppen haka bildades 2002 av Helena Laukkanen, Agneta Forslund, Katarina Sundkvist Zohari och Anna-Karin Brus. Målet var att skapa en plattform för det egna skapandet, men också för att verka tillsammans, utveckla kulturella nätverk, ordna och delta i utställningar, diskussionskvällar och andra arrangemang. Efter nära samarbete med utställningar i Moskva och Söderhamn utökades gruppen med Natasha Dahnberg. Haka som grupp jobbar inte utifrån något manifest, utan alla har sina egna idéer, arbetssätt och favorittekniker. Att vara fem individer med stark konstnärlig integritet är gruppens styrka, det ger en dynamik och spänning i de gemensamma projekten.


haka mars 2007


VÄLKOMMEN PÅ PRESSVISNING 15-16 MARS

Pressvisning: Utställningen hängs torsdag och fredag 15-16 mars. Boka tid för personlig pressvisning med Anna-Karin 070-4005627,

Helena 073-34423387 eller Katarina 070-3435241.


Pressmaterial: Pressbild: konstnärsgruppen haka finns på www.brorhjorthshus.se/img/press haka.jpg

Pressmaterial finns under utställningen i museets reception, men kan också beställas från museets marknadsförare Mattias Enström

018-567032 eller mattias@brorhjorthshus.se



Vernissage: Lördag 17 februari kl 12-16. kl 14: Küllike Montgomery, museichef i Bror Hjorths Hus, inviger utställningen i konstnärernas närvaro.



Visningar: Konstnärerna visar själva utställningen följande dagar: Lör 24 mars kl 14 – Helena Laukkanen, Lör 31 mars kl 14 – Agneta Forslund,

Lör 7 april – Katarina Sundkvist Zohari, Lör 14 april kl 14 – Anna-Karin Brus, Sön 22 april kl 13 Natasha Damberg.



Konsert: Onsdag 21 mars kl 19.30 (Insläpp från kl 19. 40 kr, förköp från 10 mars) Differnet

Bror Hjorths Hus

Norbyvägen 26 752 39 Uppsala 018-567030 www.brorhjorthshus.se



Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden