2008-01-15 17:25Pressmeddelande

Vårens utställningar 2008

Vårens utställningar 2008

Pressbilder: www.brorhjorthshus.se/pressbilder.html

26 jan – 2 mars

Alvar Jansson

Alvar Jansson (1922-1991), gruvarbetarsonen från Kiruna, bröt mot familjetraditionen när han bestämde sig för att bli konstnär. Vid 1940-talets början gick han på Grünewalds målarskola och därefter på Konsthögskolan. Alvar Jansson studerade från början de stora mästarna inom måleriet som Tizian och Velàzquez. Det är intressant att se hur han i målningar med socialt innehåll på ett självklart sätt tillämpar dessa konstnärers formspråk och ljusbehandling.

Pressmeddelande om Alvar Jansson:

www.brorhjorthshus.se/press alvar jansson.pdf8 mars – 4 maj

Tove Jansson – Mumindalen och andra bilder

Tove Jansson (1914-2001) är älskad över hela världen för sina böcker om Mumintrollen. I utställningen på Bror Hjorths Hus presenteras muminböckerna med originalillustrationer. I den första, Småtrollen och den stora översvämningen från 1945, är mumintrollen försedda med smal nos men redan i den följande Kometjakten har trollen fått sin välbekanta rondör. Förutom nyss nämnda visas illustrationer från ett urval andra Muminböcker. Mindre kända för en svensk publik är nog de vassa karikatyrer av Stalin och Hitler som Tove Jansson utförde under 1940-talet. Tove Jansson var under hela sitt konstnärsliv verksam som stafflimålare och några exempel på detta kommer också att ingå i utställningen.

Utställningen är ett samarbete med Tammerfors Konstmuseum Mumindalen.10 maj – 8 juni

Återkomst : Pelle Perlefelt - Labyrinter

1998 fick Pelle Perlefelt (f 1966) Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium. Nu återkommer han till Bror Hjorths Hus för att visa vad han gör idag. ”Mitt måleri handlar om rymd/rumslighet som binds ihop i en väv av linjer och former… Allt det här bildar ett kaos av labyrinter som visar olika former och fogas samman till större enheter.” Utställningen är ett samarbete med Bror Hjorthföreningen.14 juni – 7 september

Konstnären som valp

Hur tecknar konstnärer som barn? Skiljer sig deras teckningar från andra barns? Har barnteckningar sett likadana ut genom alla tider? Har alla barn fått teckna? Utgångspunkten för utställningen är en gåva till museet bestående av ungdomsteckningar av Bror Hjorth. Vidare visas tidiga verk av bl a Ivar Arosenius, Inge Schiöler och Åke Göransson. Andra konstnärer som deltar är Dan Wolgers, Enno Hallek och Jan Håfström m fl.Norbyvägen 26 752 39 Uppsala 018-567030 www.brorhjorthshus.se


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden