2008-11-03 14:56Pressmeddelande

Varför får konstnärer allt färre barn?

 

söndag 9 november kl 16.15

Konstkritikern och konstnären Magdalena Dziurlikowska samtalar med

konstnärerna Lea Ahmed Jussilainen och Yasmine Ekman Munir

om barn, etnicitet och konstnärskap.

Pressmeddelandet som pdf: www.brorhjorthshus.se/pressmeddelande varfor.pdf

Konstnärer idag får allt färre barn, vad beror det på? Går det att kombinera konstnärskap med moderskap, såväl ekonomiskt som arbetsmässig?

Magdalena Dziurlikowska är konstnär och konstkritiker på Expressen och nätsidan omkonst. Hon har valt att inte skaffa barn. Något hon fått förklara och försvara många gånger.

Hennes verk på Konstfacks vårutställning 2008 "Jag har inte bett om det här" handlade just om det. För Dziurlikowska går konstnärsrollen inte att kombinera med moderskap.

Yasmine Ekman Munir blev mamma vid nära 46 års ålder. Lea Ahmed Jussilainen har barn sedan länge.

Tillsammans kommer de tre att diskutera ovanstående frågor, men också beröra frågor kring konstnärskap och etnicitet.

Samtalet hålls i anslutning till utställningen "Lyckan kommer, lyckan går..." på Bror Hjorths Hus.

I utställningen ställer Lea Ahmed Jussilainens och Yasmine Ekman Munirs frågor om betydelsen av familjeförhållanden, identitet och etnicitet. Båda har känt ett utanförskap med fäder från Indien respektive Pakistan.

Om barndom och familjeliv, om sorg och om glädje berättar de i måleri, grafik och video.

Pressbild: www.brorhjorthshus.se/img/press yasmine ekman munir.jpg

Bildtext: Yasmine Ekman Munir, Tankar på barnet i magen, 2006.

Norbyvägen 26 752 39 Uppsala 018-567030

www.brorhjorthshus.se

 

 


Om Bror Hjorths Hus

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått ut på promenad med hunden. Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Mattias Enström
Marknadsförare/Intendent
Mattias Enström
Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden