Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2024 - Catja Tonberg

Catja Tonberg tilldelas Bror Hjorthföreningens stipendium, Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare, 2024. Catja Tonberg (född 1983) går sista året på masterprogrammet i Fri konst på HDK-Valand. Stipendiesumman är 25.000 kr. Stipendiatens teckningar visas i en utställning på Bror Hjorths Hus i Uppsala under hösten 2024.