2024-02-13 12:05Pressmeddelande

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2024 utsedd

Konstnär tecknar växter med kol på vita utställningsväggar. Bror Hjorthföreningens teckningsstipendiat 2024 - Catja Tonberg, HDK-Valand. Bild: Catja Tonberg, Queering the Flora, 2023.

Catja Tonberg tilldelas Bror Hjorthföreningens stipendium, Bror Hjorthstipendiet för unga tecknare, 2024. Catja Tonberg (född 1983) går sista året på masterprogrammet i Fri konst på HDK-Valand. Stipendiesumman är 25.000 kr. Stipendiatens teckningar visas i en utställning på Bror Hjorths Hus i Uppsala under hösten 2024. 

Bror Hjorthföreningens teckningsstipendium är avsett att uppmuntra lovande tecknare vid landets konsthögskolor. Ett syfte med stipendiet är också att framhäva teckningens betydelse för Bror Hjorth och som självständigt konstnärligt uttrycksmedel, samt påminna om Bror Hjorths gärning som professor i teckning vid Konstakademien.

Stipendiet instiftades 1992 och var till en början årligt, men delas sedan 2012 ut vartannat år till en elev på någon av landets fem konsthögskolor. Två kandidater nomineras av vardera skolas lärare. Stipendiaten utses av en jury bestående av en representant från Bror Hjorthföreningen, en från Bror Hjorths Hus, samt en konstnär.
I stipendiet ingår, förutom stipendiesumman på 25.000 kr, också en utställning på Bror Hjorths Hus under hösten 2024.

Tidigare stipendiater inkluderar Klara Kristalova (1994), Kristoffer Nilson (2000), Ann Böttcher (2002), Hertha Hanson (2008), Madelaine Sillfors (2011), Laleh Kazemi Veisari (2018) och Hugo Hernqvist (2022). Hela listan finns här.Om Bror Hjorths Hus

Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.


Kontaktpersoner

Tomas Järliden
Museichef
Tomas Järliden